Có thể đòi lại tài sản hứa tặng cho không?

Hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản

+ Đối với động sản mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu; thì hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký

+ Đối với hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu; thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Có trường hợp nào có quyền đòi lại tài sản đã tặng cho theo hợp đồng đã ký hay không?

Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho có điều kiện được quy định một cách chi tiết và rõ ràng, đặc biệt là về các nghĩa vụ và quyền lợi của cả bên tặng cho và bên được tặng cho. Dưới đây là phân tích chi tiết các điều kiện và quy định của hợp đồng tặng cho có điều kiện như đã quy định:

– Yêu cầu nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho: Bên tặng cho có quyền yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong quá trình thực hiện giao dịch, cho phép bên tặng cho có thể áp đặt những điều kiện cụ thể tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

– Thanh toán nghĩa vụ trước khi tặng cho: Trong trường hợp bên tặng cho yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản, thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện. Điều này đảm bảo rằng nếu có các điều kiện cụ thể được đặt ra, thì quá trình chuyển giao tài sản sẽ diễn ra một cách công bằng và tích cực.

– Đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại: Trong trường hợp bên tặng cho yêu cầu thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho, nhưng bên được tặng cho không thực hiện, bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều này tạo ra một biện pháp bảo vệ cho bên tặng cho, giúp đảm bảo rằng nếu bên được tặng cho không tuân thủ cam kết, bên tặng cho có quyền lợi pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu và được bồi thường thiệt hại đã phát sinh.

Hợp đồng tặng cho có điều kiện, theo quy định trên đã thiết lập một cơ sở pháp lý rõ ràng và chi tiết về các trách nhiệm và quyền lợi của cả bên tặng cho và bên được tặng cho. Khi đó, bên nhận tài sản chịu trách nhiệm thực hiện các điều kiện được đặt ra trong hợp đồng tặng cho.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là bên nhận tài sản phải tuân thủ và thực hiện đúng những điều kiện mà hợp đồng tặng cho đặt ra. Nếu bên nhận tài sản không tuân thủ, không thực hiện đúng các điều kiện được ghi trong hợp đồng, bên tặng cho tài sản có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trong trường hợp bên nhận tài sản không thực hiện các điều kiện kèm theo, quyền của bên tặng cho không chỉ dừng lại ở việc đòi lại tài sản mà còn bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều này có nghĩa là bên nhận tài sản không chỉ mất quyền sử dụng hay sở hữu về tài sản mà còn phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà hành động không tuân thủ gây ra cho bên tặng cho.

Qua đó, quy định về hợp đồng tặng cho có điều kiện không chỉ đặt ra những nghĩa vụ mặc định đối với bên nhận tài sản mà còn tạo ra các biện pháp pháp lý hỗ trợ cho bên tặng cho trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các giao dịch tặng cho có điều kiện, đồng thời khuyến khích sự chấp hành chặt chẽ với các điều kiện và cam kết trong hợp đồng.

Hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon