Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có thể được nghỉ hưu trước tuổi không?

Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi không?

Tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì người lao động có thể được được nghỉ hưu trước tuổi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

+ Trường hợp làm việc ở cả nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì tổng thời gian từ đủ 15 năm trở lên.

Thời điểm nghỉ hưu được xác định theo khoản 2 Điều 5 và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người lao động công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu trước 5 tuổi so với quy định.

Công tác tại vùng khó khăn khi nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng lương hưu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động công tác tại vùng khó khăn khi nghỉ hưu sớm có thể được hưởng lương hưu tùy vào các trường hợp sau:

(1) Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thỏa các điều kiện sau:

+ Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

+ Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

(2) Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thỏa các điều kiện sau:

+ Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

+ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon