Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Giảm vốn điều lệ công ty có lẽ là quyết định khá khó khăn của chủ Doanh nghiệp bởi vì nó một phần thể hiện năng lực tài chính bị giảm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giảm vốn điều lệ lại là một phương án hợp lý để giúp cho doanh nghiệp có thể đối phó với những thách thức hiện tại hoặc tương lai.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ là tổng các giá trị tài sản bao gồm tiền, vàng, các loại giấy tờ có giá (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy tờ xe,…) được các chủ sở hữu đóng góp khi thành lập công ty và được ghi vào Điều lệ công ty.

Trong đó, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Công ty cổ phần có thể giảm vốm điều lệ trong trường hợp nào căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trường hợp nào không được giảm vốn điều lệ công ty 

Công ty được đăng ký giảm vốn điều lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Việc giảm vốn điều lệ thuộc các trường hợp Luật doanh nghiệp cho phép.

– Việc giảm vốn điều ệ được thông qua đúng trình tự, thủ tục quy định cho từng loại hình doanh nghiệp.

– Việc giảm vốn điều lệ là có thực, không nhằm chốn tránh các nghĩa vụ của công ty trong giao dịch đầu tư, kinh doanh.

– Việc giảm vốn điều lệ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài còn phải thuận theo quy định của Luật đầu tư.

Khi đáp ứng các điều kiện nói trên thì trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm thông qua quyết định, công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

Muốn thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ phải có thông báo thay đổi và quyết định của cổ đông

Thủ tục pháp lý để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Khi thực hiện thủ tục cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Bước 3: Kê khai mẫu 08- Tờ khai thuế môn bài.

Hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon