• Tư vấn  lựa chọn loại hình doanh nghiệp/công ty phù hợp kèm theo tên công ty/doanh nghiệp; lựa chọn trụ sở  thành lập công ty đúng quy định.
  •   Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh công ty/doanh nghiệp.
  •   Tư vấn các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ công ty/doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động của loại hình doanh nghiệp
  •   Soạn thảo tất cả các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty.
  •   Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh công ty/doanh nghiệp.
  •   Khắc con dấu tròn cho Công ty.
  •   Lấy kết quả và bàn giao giấy giấy phép kinh doanh công ty; con dấu tròn công ty; Điều lệ thành lập Công ty cho Quý khách hàng.
  •   Tư vấn miễn phí qua điện thoại các thủ tục hồ sơ khai thuế lần đầu.