Điều kiện nhập khẩu đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng là gì?

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng là gì?

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng là nhập các máy móc cũ, thiết bị hay dây chuyền sản xuất công nghệ đã qua sử dụng từ các quốc gia khác về Việt Nam để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được thực hiện theo đúng quy trình nhập khẩu, thuế nhập khẩu và giám định hàng hoá được nhập khẩu.

Điều kiện nhập khẩu đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng là gì?

Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Quy định về tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

– Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

-. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

+ Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.”

Căn cứ theo mục 1 của Điều 9 trong Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg,

Việc nhập khẩu máy móc và thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp đặc biệt:

Trong trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện quá trình sản xuất tại Việt Nam và cần nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà tuổi của chúng vượt quá giới hạn được quy định tại mục 1 của Điều 6 trong Quyết định này

Tuy nhiên, nếu công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của máy móc, thiết bị vẫn duy trì ở mức từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế, và mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp có thể nộp một bộ hồ sơ đề nghị nhập khẩu trực tiếp hoặc thông qua bưu điện, hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến đến Bộ Khoa học và Công nghệ để tiến hành xem xét và giải quyết

Mức phạt khi vi phạm điều kiện, tiêu chuẩn quy định như thế nào?

Trường hợp Cơ quan hải quan xét thấy kết quả giám định không đáp ứng được yêu cầu về điều kiện của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu thì doanh nghiệp, cơ sở mua máy móc, thiết bị đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Căn cứ theo Điều 18 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP thì khi vi phạm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhập khẩu hàng hoá thì sẽ bị xử phạt như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền:

– Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp máy móc, thiết bị vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;

– Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp máy móc, thiết bị vi phạm có trị giá từ 20.000.000 đồng dưới 30.000.000 đồng;

– Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp máy móc, thiết bị vi phạm có trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

– Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp máy móc, thiết bị vi phạm có trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

– Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp máy móc, thiết bị vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Bị phạt tiền bằng 02 lần mức tiền phạt quy định tại các trường hợp nêu trên trong trường hợp quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa về đến cửa khẩu người khai hải quan mới nộp hồ sơ hải quan.

Khắc phục hậu quả:

– Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm;

– Buộc doanh nghiệp, cơ sở nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm.

Hi vọng bài viết đã cung cấp đủ thông tin hữu ích cho bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý kinh doanh của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon