Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh viễn thông cho doanh nghiệp là gì?

Các loại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Căn cứ Điều 34 Luật Viễn thông 2009 thì giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông là một loại giấy phép viễn thông, bao gồm:

– Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng;

– Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh viễn thông cho doanh nghiệp

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Khoản 1 Điều 36 Luật Viễn thông 2009 quy định về các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông;

+ Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với quy mô của dự án;

+ Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

Điều kiện cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng khi có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Viễn thông 2009, cụ thể như sau:

+ Đáp ứng các điều kiện quy định được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông;

+ Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định của Chính phủ từ Điều 19 đến Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP.

Doanh nghiệp được miễn giấy phép kinh doanh viễn thông trong những trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp được miễn giấy phép viễn thông được quy định tại Điều 40 Luật Viễn thông 2009 cụ thể như sau:

– Kinh doanh hàng hóa viễn thông;

– Cung cấp dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn thông;

– Thuê đường truyền dẫn để cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông;

– Mạng viễn thông dùng riêng, trừ các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 24 Luật Viễn thông 2009.

Việc cấp giấy phép viễn thông phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 35 Luật Viễn thông 2009 thì việc cấp giấy phép viễn thông phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

– Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia.

– Ưu tiên cấp giấy phép viễn thông cho dự án có khả năng triển khai nhanh trên thực tế, có cam kết cung cấp dịch vụ lâu dài cho đông đảo người sử dụng dịch vụ viễn thông; dự án cung cấp dịch vụ viễn thông đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Trường hợp việc cấp giấy phép kinh doanh viễn thông có liên quan đến sử dụng tài nguyên viễn thông thì chỉ được xét cấp nếu việc phân bổ tài nguyên viễn thông là khả thi, theo đúng quy hoạch được phê duyệt và bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông.

– Tổ chức được cấp giấy phép viễn thông chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh viễn thông, về việc triển khai thực hiện các quy định tại giấy phép và cam kết với cơ quan cấp phép.

– Tổ chức được cấp giấy phép viễn thông phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon