Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định nào?

Dịch vụ bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trên môi trường mạng đang trở thành một lĩnh vực hot trong lĩnh vực bảo hiểm hiện nay. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và internet, môi trường mạng đã trở thành nơi tập trung của nhiều nguồn thông tin, dữ liệu quan trọng và cũng đồng thời là nơi tiềm ẩn rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ dữ liệu và an ninh thông tin trên môi trường mạng, các doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc thực hiện các quy định chặt chẽ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên mạng phải thực hiện các quy định sau:

– Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được chủ động lựa chọn các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng;

– Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảo hiểm;

– Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải chịu trách nhiệm với bên mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

– Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm trên môi trường mạng có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin.

Dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp trên môi trường mạng?

Môi trường mạng đầy nguy cơ và đe dọa từ cuộc tấn công mạng, vi phạm bảo mật thông tin cho đến tai nạn, thảm họa tài chính. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 67/2023/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm như:

– Doanh nghiệp bảo hiểm được phép cung cấp bảo hiểm vi mô trên môi trường mạng. Các sản phẩm này bao gồm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tử kỳ có thời hạn trên 01 năm. Quy trình cung cấp không yêu cầu thẩm định và đánh giá rủi ro trực tiếp trước khi giao kết hợp đồng. Thông tư cũng quy định rằng bảo hiểm vi mô không yêu cầu thực hiện theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 67/2023/TT-BTC.

​- Doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn từ 01 năm trở xuống, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cho các chuyến đi và du lịch theo quy định tại Điều 5 Thông tư 67/2023/TT-BTC.

​- Trong trường hợp thực hiện một phần quy trình cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với các sản phẩm khác, hoạt động tư vấn phải được thực hiện trực tiếp hoặc qua cuộc gọi kết nối có ghi âm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Điều này đảm bảo tính minh bạch và chứng minh được quá trình tư vấn.

Tóm lại, theo quy định của Thông tư 67/2023/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm được phép thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đối với một số sản phẩm nhất định, bao gồm bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ có thời hạn dưới 01 năm, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cho các chuyến đi và du lịch. Hoạt động tư vấn, nếu thực hiện trên môi trường mạng, phải được thực hiện qua cuộc gọi kết nối có ghi âm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Có hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng qua các hình thức sau:

– Bảo hiểm trực tuyến: Cung cấp các hợp đồng bảo hiểm trực tuyến thông qua website hoặc ứng dụng di động. Khách hàng có thể tiến hành mua bảo hiểm và thanh toán trực tuyến một cách tiện lợi.

– Bảo hiểm từ xa: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng ở xa thông qua các kênh truyền thông mạng như điện thoại, email, chat trực tuyến, video conference,…

– Bảo hiểm kết hợp: Kết hợp giữa bảo hiểm truyền thống và bảo hiểm trên môi trường mạng để đảm bảo sự bảo vệ toàn diện và linh hoạt cho khách hàng.

Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định như sau:

Trách nhiệm và hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin

1. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

2. Trường hợp bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm và phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (nếu có).

3. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cố ý không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm (nếu có).

Hi vọng bài viết đã cung cấp đủ thông tin hữu ích cho bạn đọc. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý kinh doanh của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon