Mức bồi thường thiệt hại khi gửi bưu phẩm bị thất lạc là bao nhiêu?

Mức bồi thường thiệt hại khi gửi bưu phẩm bị thất lạc

Pháp luật quy định bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ theo quy định đối với từng loại dịch vụ. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp quy định không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

1. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu được quy định như sau:

a) Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;

b) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;

c) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

2. Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

3. Việc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc tế trong khuôn khổ Văn kiện của Liên minh Bưu chính Thế giới do doanh nghiệp được chỉ định cung ứng phải tuân theo các quy định về bồi thường trong Văn kiện của Liên minh Bưu chính Thế giới.

Như vậy, đối với bưu phẩm gửi trong nước thì pháp luật quy định khi bị thất lạc thì bên vận chuyển sẽ có trách nhiệm bồi thường tối thiểu 04 lần cước của dịch vụ sử dụng.

Lưu ý: Mức bồi thường trên đây chỉ là mức tối thiểu và các bên có thể thỏa thuận một mức bồi thường cao hơn để đảm bảo quyền lợi cho người gửi hàng, nếu hàng hóa có giá trị cao.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

Hàng hóa gửi bưu điện bị mất thì được bưu điện bồi thường thiệt hại trong thời hạn được quy định tại Điều 26 Nghị định 47/2011/NĐ-CP như sau:

– Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

– Quá thời hạn bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này thì bên phải bồi thường thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa gửi bưu điện bị mất đã được bồi thường thiệt hại nhưng tìm lại được thì xử lý như thế nào?

Hàng hóa gửi bưu điện bị mất đã được bồi thường thiệt hại nhưng tìm lại được thì xử lý theo Điều 27 Nghị định 47/2011/NĐ-CP như sau:

Thu hồi tiền bồi thường thiệt hại

– Trường hợp tìm lại được một phần hoặc toàn bộ bưu gửi bị coi là đã mất và đã được bồi thường thiệt hại theo quy định, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm thông báo cho người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại.

– Người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại có quyền nhận lại hoặc từ chối nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được.

– Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thì phải hoàn trả số tiền bồi thường tương ứng cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

– Trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại từ chối nhận lại thì một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Hi vọng bài viết đã cung cấp đủ thông tin hữu ích cho bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý kinh doanh của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon