Ngân hàng có được pháp luật cho phép kinh doanh bất động sản hay không?

Ngân hàng có được phép kinh doanh bất động sản?

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Theo Điều 132 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây:

(1) Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng;

(2) Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng;

(3) Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Điều 140. Mua, đầu tư vào tài sản cố định

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đối với tổ chức tín dụng hoặc không quá 50% vốn được cấp và quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lưu ý: Các loại bất động sản sau đây được phép đưa vào kinh doanh:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

(Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Như vậy ngân hàng chỉ được phép kinh doanh bất động sản khi thuộc 3 trường nêu trên và bất động sản đó phải thuộc đối tượng được kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Nguyên nhân vì đâu các tổ chức tín dụng lại không được tiến hành kinh doanh bất động sản?

Theo phân tích sâu sắc từ các nhà kinh tế học, có một vài nguyên nhân khiến cho các tổ chức tín dụng không nên và không được phép tham gia kinh doanh bất động sản.

Thứ nhất, các tổ chức tín dụng có nguồn vốn phần lớn là vốn được huy động từ nhiều cá nhân, nhiều tổ chức. Do đó, nguồn vốn đó không thuộc quyền sở hữu riêng của tổ chức. Nếu như cứ bất chấp đưa nguồn vốn không phải của riêng đó đem vào đầu tư bất động sản thì sự rủi ro cao không lường trước được sẽ là mối lo ngại đối với các cá nhân hay tổ chức đã rót vốn vào tổ chức tín dụng. Đương nhiên điều đó không ai muốn và nó sẽ khiến cho các tổ chức tín dụng mất uy tín trong mắt khách hàng, từ đó sẽ giảm sút nguồn vốn đầu tư từ phía khách hàng.

Thứ hai, nguồn vốn huy động ở trong các tổ chức tín dụng cần phải được lưu thông nhằm mục đích phục vụ tốt nhất các nhu cầu vay tiền của khách hàng chứ không vì mục đích đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào khác, bao gồm lĩnh vực bất động sản. Nếu không tuân thủ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tổ chức tín dụng đã vi phạm vào cơ chế hoạt động của tổ chức tín dụng.

Thứ ba, vấn đề nằm ngay trong nội tại của hoạt động bất động sản, mặc dù đây là một hoạt động được phát triển rầm rộ, có thể mang đến lợi nhuận lớn thế nhưng đổi lại, đó cũng chính là lĩnh vực tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và sự rủi ro khiến cho nguồn vốn dễ bị “chết chìm” không thu hồi lại được khi được đem đi đầu tư.

Như vậy có thể thấy được rằng tổ chức tín dụng chỉ nên thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình trong thị trường, có thể đáp ứng nhu cầu của con người trong việc vay tiền nhưng không nên tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Việc pháp luật nhà nước đưa điều này trở thành một quy định cấm cũng nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và sự ổn định cho nền kinh tế.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon