Nguyên tắc, cấp độ và kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường

Quy định về nguyên tắc, cấp độ, kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường

Nguyên tắc, cấp độ và kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường là những hướng dẫn và quy định được đưa ra nhằm đảm bảo rằng mỗi hoạt động được thực hiện trong các tổ chức, cá nhân, và cả các quốc gia đều tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Nguyên tắc bảo vệ môi trường gồm có việc đảm bảo sự bền vững trong việc sử dụng tài nguyên và xử lý chất thải, việc hạn chế sự tổn thương đối với hệ sinh thái tự nhiên, và việc tham gia và hỗ trợ bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Quy hoạch bảo vệ môi trường được chia thành hai cấp độ quan trọng: cấp quốc gia và cấp tỉnh. Kỳ quy hoạch là quá trình lập kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường. Nó đảm bảo rằng các hoạt động và dự án được thực hiện có tính bền vững và không gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo Điều 8 Luật bảo vệ môi trường 2014 như sau:

1. Quy hoạch bảo vệ môi trường phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền vững;

b) Bảo đảm thống nhất với quy hoạch sử dụng đất; thống nhất giữa các nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi trường;

c) Bảo đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường quy định tại Điều 4 của Luật này.

2. Quy hoạch bảo vệ môi trường gồm 02 cấp độ là quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

3. Kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường là 10 năm, tầm nhìn đến 20 năm.

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Quy hoạch này bao gồm việc đặt ra các mục tiêu và hướng dẫn về việc bảo vệ môi trường trong phạm vi quốc gia. Trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các lĩnh vực quan trọng được xem xét bao gồm: quản lý tài nguyên, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ các khu vực đặc biệt như vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau: QH bảo vệ môi trường quốc gia là việc sắp xếp, định hướng phân bố không gian phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường trên lãnh thổ xác định để bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước cho thời kỳ xác định.

Lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện trên căn cứ nào?

Việc lập QH bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện dựa trên nhiều căn cứ khác nhau nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của quy hoạch.

Một trong những căn cứ quan trọng là pháp luật và quy định nhà nước về bảo vệ môi trường. Những quy định này quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường và xác định các tiêu chuẩn và quy tắc cần tuân thủ.

Ngoài ra, quy hoạch bảo vệ môi trường cũng được thực hiện dựa trên các nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu. Những nghiên cứu này giúp xác định tình hình môi trường hiện tại, những vấn đề và mối đe dọa, cũng như những cơ hội để cải thiện chất lượng môi trường.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định như sau:

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

1. Căn cứ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các căn cứ sau đây:

a) Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong cùng giai đoạn phát triển;

b) Kịch bản biến đổi khí hậu trong cùng giai đoạn phát triển.

2. Nội dung Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, thời kỳ Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

4. Chính phủ quy định việc xác định phân vùng môi trường trong Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia.

Cùng với đó, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia cũng được xem xét và điều chỉnh theo quy hoạch phát triển quốc gia. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp và không gây xung đột với những mục tiêu phát triển của quốc gia.

Hy vọng bài viết có ích cho các bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon