Tạm ngừng kinh doanh, thủ tục tạm dừng hoạt động doanh nghiêp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là thủ tục pháp lý doanh nghiệp khi chủ sở hữu muốn tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Lý do thường là thu hẹp phạm vi hoạt động, do điều kiện kinh tế doanh nghiệp, kinh tế xã hội, đặc thù nghề nghiệp hoặc do các điều kiện khách quan khác mà công ty cần tạm ngừng để ổn định cơ cấu, trước khi có định hướng tiếp theo.

Quy trình tạm ngừng kinh doanh 

Theo quy định pháp luật thì:

– Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn dừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

– Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh là không được quá một năm “…” Tổng thời gian tạm dừng liên tiếp không được quá hai năm.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh

Sau khi bạn yêu cầu dịch vụ về thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ và tư vấn cho bạn lựa chọn các vấn đề sau:

Bước 1: Tư vấn các quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;

– Tư vấn về thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;

– Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động;

– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

– Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;

– Các nội dung khác có liên quan.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Tư vấn, hoàn thiện Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;

– Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

– Giấy ủy quyền;

– Các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 3: Tiến hành các thủ tục pháp lý doanh nghiệp

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở KH & ĐT

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế;

– Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động.

 

NGG CONSULTING chuyên CUNG CÂP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ về doanh nghiệp một cách tận tâm. Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của NGG CONSULTING. Nếu còn bất kỳ vướng mắc pháp lý nào bạn có thể trao đổi trực tiếp qua hotline0916161083 để nhận được sự tư vấn trực tiếp.

Trân trọng cảm ơn!