Thay đổi tên công ty cho thuê tài chính quy định như thế nào?

Công ty cho thuê tài chính là gì?

Căn cứ tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, quy định công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định tại Nghị định này. Dư nợ cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70% tổng dư nợ cấp tín dụng. Công ty cho thuê tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là loại hình công ty tài chính có hoạt động động chính là cho thuê tài chính theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Tên của Công ty cho thuê tài chính được đặt như thế nào?

Tên của Công ty cho thuê tài chính được quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 30/2015/TT-NHNN như sau:

Tên, trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1. Tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo:

a) Phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Được đặt phù hợp với hình thức pháp lý, loại hình tương ứng như sau:

(i) Công ty tài chính cổ phần và tên riêng;

(ii) Công ty cho thuê tài chính cổ phần và tên riêng;

(iii) Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tên riêng;

(iv) Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tên riêng;

(v) Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn và tên riêng đối với công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

(vi) Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn và tên riêng đối với công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đáp ứng các quy định về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau đây:

a) Được ghi trong Giấy phép và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phải là nơi làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành;

Hồ sơ đề nghị thay đổi tên công ty cho thuê tài chính

Với mong muốn điều chỉnh hoạt động kinh doanh, công ty cho thuê tài chính thường muốn thay đổi tên. Tuy nhiên, quy trình này phải tuân thủ quy định của Thông tư 25/2017/TT-NHNN và Thông tư 27/2022/TT-NHNN.

1. Lập văn bản đề nghị thay đổi tên

Bước quan trọng đầu tiên là lập văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên. Văn bản này do người đại diện hợp pháp của công ty ký kết và bao gồm tên hiện tại của công ty và tên dự kiến thay đổi. Ngoài ra, văn bản cần đảm bảo tên mới tuân thủ các quy định pháp luật về đặt tên công ty. Lý do thay đổi cũng cần được mô tả rõ trong văn bản này.

2. Văn bản chấp thuận thay đổi tên

Phần quan trọng khác của hồ sơ đề nghị là văn bản chấp thuận thay đổi tên từ cấp có thẩm quyền. Điều này có thể liên quan đến các cơ quan quản lý và chủ thể có thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế, tài chính hoặc theo quy định cụ thể của quốc gia. Văn bản này cần có xác nhận chính thức về việc chấp thuận thay đổi tên và có thể yêu cầu Công ty cung cấp các giải trình và minh chứng liên quan.

Thực hiện quy trình thay đổi tên

Quá trình thay đổi tên cần tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác. Công ty cần thực hiện việc này một cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng để tránh các vấn đề pháp lý và đảm bảo tên mới phản ánh đúng bản chất và hình ảnh của doanh nghiệp sau khi thay đổi.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng phi ngân hàng bổ sung hồ sơ;

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Hi vọng bài viết đã cung cấp đủ thông tin hữu ích cho bạn. Đội ngũ luật sư của NGG Consulting luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc pháp lý kinh doanh của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm hãy liên hệ ngay NGG Consulting để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
0916161083
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon